Auteur: Ingrid

Instruct

Klant: Uitgeverij Instruct Opdracht: Instruct is een uitgeverij die zich vooral richt op digitale geletterdheid voor het mbo. Mijn rol: Het omzetten van content DIGIT-mbo naar een nieuwe leeromgeving. “Ingrid heeft meegewerkt als auteur aan de omzetting van de content voor DIGIT-mbo naar de nieuwe leeromgeving. Hierbij heeft ze haar creativiteit goed weten in te… Lees meer »

Taalmethode Suriname

Klant: Vrije Universiteit Brussel Opdracht: Een nieuwe taalmethode voor het gehele basisonderwijs in Suriname Mijn rol: Het schrijven van de lessen spreken en luisteren voor groep 8. De uitdaging was om leuke gevarieerde lessen te maken, met mogelijkheid tot differentiatie, die toch ook praktisch goed uitvoerbaar zijn. Met een onderwijspraktijk die toch wel jaren teruggaat… Lees meer »

Squla toetsen Begrijpend lezen

Klant: Squla Opdracht: Squla laat kinderen op een leuke manier leren. Er zijn quizzen over vele onderwerpen. Voor Begrijpend lezen zijn nu quizzen gemaakt, waarmee geoefend kan worden voor de toetsen van de leerlingvolgsystemen en de eindtoetsen. Mijn rol: Het schrijven en invoeren van toetsen voor begrijpend lezen voor de groepen 3 tot en met… Lees meer »

Contentmanager Taalblokken

Klant: Malmberg Opdracht: contentmanager Taalblokken Nederlands en Engels Mijn rol: Als eindredacteur Taalblokken Nederlands werd ik gevraagd om interim contentmanager te zijn voor Taalblokken Nederlands en ook Engels. “In de samenwerking met Ingrid staat de menselijke maat voorop en dat is prettig samenwerken. Dit laat onverlet dat ze prima in staat is zakelijk te denken… Lees meer »

Taalblokken Nederlands

Klant: Malmberg Opdracht: Taalblokken Nederlands is een beroepsgerichte methode Nederlands voor het mbo. De digitale leeromgeving van Taalblokken stimuleert en motiveert om zelfstandig te leren. Een student werkt met zijn eigen leerroute zodat hij alleen maar hoeft te doen wat nodig is. Hij krijgt direct feedback zodat hij leert van zijn foute antwoorden. Het digitale… Lees meer »

Take it easy

Klant: ThiemeMeulenhoff Opdracht: Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord. Mijn rol: Het omschrijven van bestaande software van Take it easy voor de groepen 5 tot en met 8 naar een ander uitleverplatform met meer variatie aan opdrachten. In… Lees meer »

Traject V&V

Klant: ThiemeMeulenhoff Opdracht: Traject V&V is een mbo-methode voor verzorgenden en verpleegkundigen. De methode is grondig herschreven. Hoofdstukken zijn er bijgekomen, afgevallen of op een andere plek terecht gekomen. De opdrachten van de oude methode waren vooral rollenspelen, discussies en uitzoekopdrachten m.b.v. het internet. Doel van de opdrachten in de huidige methode isĀ op verschillende niveaus… Lees meer »

Squla | Leuk leren

Klant: Squla | Leuk leren Opdracht: Squla is een digitaal platform met online games en quizzen voor de groepen 1 tot en met 8 voor alle vakken. Mijn rol: Bekijken opbouw en congruentie van de quizzen van Rekenen en De wereld om een goede basis te hebben bij de uitbreiding / ‘vertaling’ naar het buitenland…. Lees meer »

Talent

Klant: Malmberg Opdracht: Talent is een taalmethode voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Mijn rol: Ik heb voor alle inhoud voor grammatica en spelling geschreven. Zowel voor de boeken als voor de digitale inhoud. Voor de niveaus KGT, TH, HV en VG.