Taalblokken Nederlands

Klant: Malmberg

Opdracht: Taalblokken Nederlands is een beroepsgerichte methode Nederlands voor het mbo. De digitale leeromgeving van Taalblokken stimuleert en motiveert om zelfstandig te leren. Een student werkt met zijn eigen leerroute zodat hij alleen maar hoeft te doen wat nodig is. Hij krijgt direct feedback zodat hij leert van zijn foute antwoorden. Het digitale stuk van Taalblokken Nederlands is behoorlijk herzien.

Mijn rol: De eerste periode heb ik een denktank gevormd met contentmanager Anke van Hasselt en eindredacteur Liesbeth Kemme. Werkzaamheden waren het uitdenken van de opzet van de hoofdstukken (bouwstenen), het herschrijven van de theorie, het in kaart brengen van de toetsen en het herschrijven de 0-metingen. Als eindredacteur hield ik me natuurlijk ook bezig met het aansturen en begeleiden van de auteurs en het geven van feedback op het werk van de auteurs.

“Samen met Ingrid heb ik voor Malmberg de eindredactie gevoerd over de update van Taalblokken Nederlands en dat is me prima bevallen. Ingrid komt haar afspraken na, is nauwgezet, creatief en bovenal een bijzonder prettig mens om mee te werken.”

Liesbeth Kemme – eindredacteur Taalblokken Nederlands

“Ingrid is prettig om mee samen te werken. Ze communiceert open en helder. Haar feedback is duidelijk en heel belangrijk: ze geeft ook positieve feedback, waardoor je je als auteur gewaardeerd voelt en gemotiveerd blijft. Verder gaat ze vol voor een klus en behoudt ze goed het overzicht.”

Nynke Bosma – auteur Taalblokken Nederlands

“Ingrid is stipt, analytisch, heel nauwkeurig en werkt net zo lang door tot het product echt helemaal goed is. Daarvoor vraagt ze onder meer aan auteurs steeds te verantwoorden of je teksten aan alle eisen voldoen.
De opdrachten, formats en overzichten zijn bijzonder duidelijk en gebaseerd op deskundige analyse. Haar feedback is vriendelijk, constructief en positief. Kortom, het is hard, maar heel prettig werken met Ingrid als eindredacteur.”


Kockie Neven – auteur Taalblokken Nederlands