Talent

Klant: Malmberg

Opdracht: Talent is een taalmethode voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Mijn rol: Ik heb voor alle inhoud voor grammatica en spelling geschreven. Zowel voor de boeken als voor de digitale inhoud. Voor de niveaus KGT, TH, HV en VG.