Tag: taalgevoel

Thuis in Nederlands

Klant: ITpreneurs Opdracht: Thuis in Nederlands (TiN) is een innovatieve, multimediale methode voor inburgeraars met het profiel OGO (opvoeding, gezondheid, onderwijs). Het doel van de methode is om hen effectief voor te bereiden op het inburgeringsexamen en toe te leiden naar duurzame participatie. Alle lessen zijn erop gericht om taal, kennis en houding adequaat toe… Lees meer »

Nederlands aan het Werk

Klant: ITpreneurs Opdracht: Nederlands aan het Werk (NAHW) is de meest effectieve methode voor inburgeraars op weg naar het inburgerexamen. Dit programma is gericht op inburgeraars met het profiel werk. NAHW werd ontwikkeld in samenwerking met het ITTA, het kennisinstituut NT2 van de Universiteit van Amsterdam. Met meer dan 15.000 actieve gebruikers is NAHW marktleider… Lees meer »

Kennisactief

Klant: Teachers in Media Opdracht: Kennisactief zijn digitale lespakketten ontwikkeld voor het onderwijsplatvorm ED*IT. De thema’s zijn met name gericht op wereldoriëntatie. Mijn rol: Ik heb de thema’s Fair trade, Leven met water, Pesten helemaal geschreven en de thema’s Vulkanen, Gouden Eeuw, Op de zeebodem, Popmuziek en Orkest herzien. Bij elk thema kwamen voor zowel… Lees meer »

Leren omgaan met geld

Klant: Teachers in Media Opdracht: Leren omgaan met geld is een lespakket voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Om verantwoord met geld te leren omgaan, komen kinderen spelenderwijs in aanraking met situaties waarin geld en handel een rol spelen. Mijn rol: Ik heb de vier thema´s voor groep 8 geschreven:… Lees meer »

Lettergem ontluikt!

Klant: Uitgeverij De Boeck, België Opdracht: Lettergem ontluikt! is een pakket waarmee door activiteiten en concreet materiaal het taalbewustzijn van kinderen wordt gestimuleerd. Zo ontdekken ze bijvoorbeeld dat woorden uit klanken bestaan en dat verschillende klanken samen een woord kunnen vormen. Mijn rol: Auteur Heidi Desmet had ontzettend veel werk verzet met het schrijven van… Lees meer »

Kleuterplein

Klant: Malmberg Opdracht: Kleuterplein is een pakket voor de groepen 1 en 2. Het combineert de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Mijn rol: Het door een andere auteur in gang gezette thema Kunst is door mij afgemaakt. Het was een leuke uitdaging om uit te gaan van ideeën van een ander en… Lees meer »

Lekker Lezen

Klant: Malmberg Opdracht: Lekker Lezen is een methode technisch lezen met een AVI-indeling in drie leesgroepen. De teksten zijn afwisselend verhalend en informatief, met verrassende thema’s. Mijn rol: Ik heb voor niveau 7, voor het thema met de titel Ingeblikt, teksten voor het leesboek gezocht en aangepast. Ook heb ik voor het bijbehorende werkboek opdrachten… Lees meer »