Thuis in Nederlands

Klant: ITpreneurs

Opdracht: Thuis in Nederlands (TiN) is een innovatieve, multimediale methode voor inburgeraars met het profiel OGO (opvoeding, gezondheid, onderwijs). Het doel van de methode is om hen effectief voor te bereiden op het inburgeringsexamen en toe te leiden naar duurzame participatie. Alle lessen zijn erop gericht om taal, kennis en houding adequaat toe te passen in de praktijk. Om dat te bereiken, worden verschillende didactische middelen en media ingezet.

Mijn rol: Extra lees-, schrijf- en spreekopdrachten schrijven bij Cruciale Praktijksituaties.
Het taalniveau van de doelgroep is erg laag. Het is een sport om de opdrachten zo eenvoudig mogelijk maar ook zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk op te stellen.