Leren omgaan met geld

Klant: Teachers in Media

Opdracht: Leren omgaan met geld is een lespakket voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Om verantwoord met geld te leren omgaan, komen kinderen spelenderwijs in aanraking met situaties waarin geld en handel een rol spelen.

Mijn rol: Ik heb de vier thema´s voor groep 8 geschreven: Mobiele telefoon, geld uit de muur, digitaal geld, salarisverschillen. Per thema heb ik een groepsles, een individuele les en een webquest ontwikkeld.

“Ingrid heeft heldere lesbrieven geschreven voor het project Leren omgaan met geld. Er staat precies in wat er in een les van de leerlingen verwacht wordt en welke stappen de leerkracht in zijn lessen kan nemen. Waar nodig staat er achtergrondinformatie voor de leerkracht vermeld. Ondanks het vaste stramien van het project is het Ingrid gelukt boeiende lessen te ontwerpen.

Eveline van Wageningen – coördinator media educatie bij Teachers in Media

Meer lezen over Omgaan met geld?

Algemeen: Klassetv, Leren omgaan met geld, algemeen