Lettergem ontluikt!

Klant: Uitgeverij De Boeck, België

Opdracht: Lettergem ontluikt! is een pakket waarmee door activiteiten en concreet materiaal het taalbewustzijn van kinderen wordt gestimuleerd. Zo ontdekken ze bijvoorbeeld dat woorden uit klanken bestaan en dat verschillende klanken samen een woord kunnen vormen.

Mijn rol: Auteur Heidi Desmet had ontzettend veel werk verzet met het schrijven van al het materiaal. De hele eindredactie lag op mijn schouders. Ik zorgde voor structuur in het materiaal en voor de onderwijskundige redactie van het materiaal. Een flinke, maar leuke klus!