Tag: analytisch vermogen

Instruct

Klant: Uitgeverij Instruct Opdracht: Instruct is een uitgeverij die zich vooral richt op digitale geletterdheid voor het mbo. Mijn rol: Het omzetten van content DIGIT-mbo naar een nieuwe leeromgeving. “Ingrid heeft meegewerkt als auteur aan de omzetting van de content voor DIGIT-mbo naar de nieuwe leeromgeving. Hierbij heeft ze haar creativiteit goed weten in te… Lees meer »

Contentmanager Taalblokken

Klant: Malmberg Opdracht: contentmanager Taalblokken Nederlands en Engels Mijn rol: Als eindredacteur Taalblokken Nederlands werd ik gevraagd om interim contentmanager te zijn voor Taalblokken Nederlands en ook Engels. “In de samenwerking met Ingrid staat de menselijke maat voorop en dat is prettig samenwerken. Dit laat onverlet dat ze prima in staat is zakelijk te denken… Lees meer »

Taalblokken Nederlands

Klant: Malmberg Opdracht: Taalblokken Nederlands is een beroepsgerichte methode Nederlands voor het mbo. De digitale leeromgeving van Taalblokken stimuleert en motiveert om zelfstandig te leren. Een student werkt met zijn eigen leerroute zodat hij alleen maar hoeft te doen wat nodig is. Hij krijgt direct feedback zodat hij leert van zijn foute antwoorden. Het digitale… Lees meer »

Squla | Leuk leren

Klant: Squla | Leuk leren Opdracht: Squla is een digitaal platform met online games en quizzen voor de groepen 1 tot en met 8 voor alle vakken. Mijn rol: Bekijken opbouw en congruentie van de quizzen van Rekenen en De wereld om een goede basis te hebben bij de uitbreiding / ‘vertaling’ naar het buitenland…. Lees meer »

Taalverhaal.nu

Klant: ThiemeMeulenhoff Opdracht: Taalverhaal.nu is een complete taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Het is de enige taalmethode die alle kerndoelen dekt én actief werkt aan 21e eeuwse vaardigheden! Mijn rol: Taalverhaal.nu is een herziening van de eerdere taalmethode Taalverhaal. Bepaalde leerstof van de verschillende leerlijnen uit de eerste versie… Lees meer »