Taalverhaal.nu

Klant: ThiemeMeulenhoff

Opdracht: Taalverhaal.nu is een complete taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Het is de enige taalmethode die alle kerndoelen dekt én actief werkt aan 21e eeuwse vaardigheden!

Mijn rol: Taalverhaal.nu is een herziening van de eerdere taalmethode Taalverhaal. Bepaalde leerstof van de verschillende leerlijnen uit de eerste versie moest behouden worden. Ik heb bepaald en in schema gezet waar die eerdere leerstof terug moet komen in de 2e versie. Daarbij heb ik het referentiekader meegenomen in de leerlijnen. De referentieniveau’s 1F en 1S heb ik aan de leerstof gekoppeld, zodat voor de leerkracht helder wordt wanneer er op welk niveau aan een leerlijn gewerkt wordt. In het schema heb ik ook suggesties voor de auteurs gedaan, om de leerlijn uit te kunnen werken in een praktische lesuitwerking. Een zeer uitdagende klus waar ik met veel plezier aan gewerkt heb!

Ik heb met Ingrid samengewerkt tijdens de ontwikkeling van Taalverhaal.nu, een nieuwe taalmethode voor het basisonderwijs. Ingrid was onder andere verantwoordelijk voor het opzetten van de leerlijnen (Spreken & luisteren, Woord- en zinsbouw, Leesbegrip, Stellen) van deze methode. Een complexe klus, waarbij met veel zaken rekening gehouden moest worden. Ingrid heeft zich met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen op deze puzzel gestort, wist de vele beschikbare informatie goed te combineren tot een overzichtelijk en werkbaar geheel, kon haar keuzes altijd uitstekend verantwoorden en ging positief en constructief om met feedback. Het resultaat was een goed doordachte leerlijn voor de verschillende taaldomeinen. Via heldere suggesties voor de auteurs van de methode liet Ingrid zien een brug te kunnen slaan tussen de ’theoretische’ leerlijnen en de praktische lesuitwerking. Dat bleek later in het traject ook, toen Ingrid zelf twee hoofdstukken voor de methode schreef. Haar lessen zijn goed doordacht, gevarieerd, creatief en leuk. Ingrid is deskundig, creatief en heeft doorzettingsvermogen. Daarnaast is zij een prettige persoonlijkheid, goed benaderbaar en helder in haar communicatie. Ik heb met plezier met Ingrid samengewerkt!

Marit van der Veer – contentontwikkelaar ThiemeMeulenhoff