Spellingchecker

Klant: Eduforce

Opdracht: De Spellingchecker is een handzaam basisboek en naslagwerk voor spelling voor het basisonderwijs vanaf groep 4. Het stelt leerlingen in staat om actief kennis en ervaring op te doen met het toepassen van de spelling in hun eigen teksten. Het boekje werkt even eenvoudig als doeltreffend: net zoals je een woord waarvan je de betekenis niet kent opzoekt in het woordenboek kunnen de kinderen nu de juiste spellingafspraak opzoeken door stap voor stap de spellingregels in de Spellingchecker te volgen. De Spellingchecker gaat uit van vier typen woorden: hoorwoorden (het principe van de fonologie), net-als-woorden (het principe van de morfologie), regelwoorden (het principe van de regels) en weetwoorden (het principe van de etymologie).

Mijn rol: Om de spellingregels van de Spellingcheckers te oefenen zijn vier opdrachtenboekjes bij de Spellingchecker gemaakt. De opdrachten zijn door mij geschreven. Dit gebeurde aan de hand van een verhaallijn met de betreffende woorden met spellingsmoeilijkheden.

“Ik heb (alweer) geweldig fijn samengewerkt met Ingrid. Ingrid maakt leuke en leerzame spellingsopdrachten en ik schreef de leesteksten. Ons overleg ging altijd snel en soepel. Het resultaat zijn vier prachtige werkboeken bij de Spellingchecker (van Nicole Neels).”

Frederike Pals – auteur educatieve materialen