Grip op lezen

Klant: Malmberg

Opdracht:
Grip op lezen is een compacte methode voor begrijpend en studerend lezen, ontwikkeld voor de groepen 4 tot en met 8. In één les per week leren de kinderen dat wat ze nodig hebben om goede lezers te worden. Grip op lezen gaat in de didactiek uit van leesstrategieën. Door het gebruik van de strategieën worden de kinderen actieve lezers.

Mijn rol: Het schrijven van de algemene handleiding met daarin uitleg en achtergrondinformatie over de methode.
Het schrijven van de leshandleidingen van alle leerjaren. Bij elke les heb ik een handleiding geschreven. Met daarin bondige en concrete aanwijzingen per lesonderdeel. Bij het lesonderdeel ‘hardop denkend voordoen’  heb ik weergegeven wat de leerkracht letterlijk kan zeggen bij de leesstrategie.

“Ingrid is een enthousiaste, betrouwbare auteur die zelfstandig en daadkrachtig aan de slag gaat met een opdracht. Haar kennis van het onderwijs maakt dat ze zich goed in kan leven in de dagelijkse praktijk van een leerkracht. Daardoor is ze in staat om een opdracht te vertalen naar een praktische uitwerking die getuigt van creativiteit. Ingrid communiceert open en transparant waardoor het prettig is om met haar samen te werken.”

Saskia de Jong – uitgever Malmberg

“Met Ingrid is het goed samenwerken. Het viel me op dat Ingrid goed om kan gaan met kritiek op haar werk. Zij bleek flexibel mee te bewegen op wijzigingsvoorstellen in de opzet van deze handleiding en dacht daarbij mee over verduidelijking van de teksten. Het is bovenal fijn werken met Ingrid omdat zij haar werk ook levert op de data die je met elkaar vastlegt.”

Jacques van der Pijl – projectleider

Meer lezen over Grip op lezen?

Algemeen: Grip op lezen, algemeen