• De Digitale Klas

  Klant: ThiemeMeulenhoff Opdracht: Met De Digitale Klas kan interactief worden lesgegeven via het digitale schoolbord. De schermen zijn geschreven bij al bestaande methoden voor ...

  lees meer »
 • Grip op lezen

  Klant: Malmberg Opdracht: Grip op lezen is een compacte methode voor begrijpend en studerend lezen, ontwikkeld voor de groepen 4 tot en met 8. ...

  lees meer »
 • Argus Clou

  Klant: Malmberg Opdracht: Argus Clou, Natuur en Techniek: Onderzoeken en ontdekken. Dat is de unieke aanpak van de methode. Argus Clou is ‘professor in ...

  lees meer »
 • Europa Journaal

  Klant: Teachers in Media Opdracht: Het Europa Journaal is een tweewekelijks actueel Europees nieuws dat kan worden ingezet bij de lessen wereldoriëntatie voor groep ...

  lees meer »
 • Jonge Helden!

  Klant: Teachers in Media Opdracht: Jonge Helden! is een digitaal lespakket voor groep 7/8. In dit lespakket krijgen leerlingen informatie over planten en dieren  ...

  lees meer »
 • The Team

  Klant: Noordhoff Uitgevers Opdracht: The Team is een methode Engels. Met de vier leden van Het Team, Susan, David, Kate en Robin, leren de ...

  lees meer »
 • Leeskaarten

  Klant: Malmberg Opdracht: Lekker Lezen heeft per thema 12 leeskaarten. Gebruikers van Lekker Lezen hadden behoefte aan een aanpassing van die leeskaarten. Mijn rol: Voor ...

  lees meer »
 • Kennisactief

  Klant: Teachers in Media Opdracht: Kennisactief zijn digitale lespakketten ontwikkeld voor het onderwijsplatvorm ED*IT. De thema’s zijn met name gericht op wereldoriëntatie. Mijn rol: Ik ...

  lees meer »
 • Leren omgaan met geld

  Klant: Teachers in Media Opdracht: Leren omgaan met geld is een lespakket voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Om ...

  lees meer »
 • Lettergem ontluikt!

  Klant: Uitgeverij De Boeck, België Opdracht: Lettergem ontluikt! is een pakket waarmee door activiteiten en concreet materiaal het taalbewustzijn van kinderen wordt gestimuleerd. Zo ...

  lees meer »
 • Kleuterplein

  Klant: Malmberg Opdracht: Kleuterplein is een pakket voor de groepen 1 en 2. Het combineert de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Mijn ...

  lees meer »
 • Lekker lezen

  Klant: Malmberg Opdracht: Ik heb voor niveau 7, voor het thema met de titel Ingeblikt, teksten voor het leesboek gezocht en aangepast. Ook heb ...

  lees meer »